BIHAĆ- DAP II – Održana radionica o administravnim obavezama osnivača tvrtke/obrta

   

U Bihaću, 08.10.2021. godine je održana radionica o adminstrativnim obavezama osnivača tvrtke / obrta, a koju je održala pravnica Edina Šabić. Edina je inače vlasnica obrta Administrativni ured “Pravnik” iz Bužima.

Radionica je urađena sa ciljem upoznavanja naših polaznica sa svim administrativnim procesima i koracima koje vlasnici obrta trebaju preduzimati u svrhu registracije obrta, zatim o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti u okviru registriranih obrta. Pored toga, upoznali smo naše polaznice o dužnostima obrtnika i radnika u u obavljanju obrta, načinima i rokovima za prenos obrta, te načinima prestanka obavljanja obrta u vidu privremenog ili trajnog obustavljanja rada ili prestanka obavljanja obrta po sili zakona.

U okviru radionice iskoristili smo priliku d aprezentiramo odredbe novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, koji je stupio na snagu krajem septembra ove godine a sve sa ciljem kako bi sadašnji a i budući obrtnici na vrijeme poduzeli Zakonom propisane administrativne procese ili radnje, te kako bi na vrijeme ostvarili svoja prava u okviru registriranih djelatnosti.

 

 

Podijeli:

Najnovije