Izrada biznis planova i projekata

Obrtnička komora USK pruža snažnu podršku obrtnicima u izradi poslovnih i biznis planova.

Tim za provedbu i praćenje projekata

Kao i za sve aplikacije vezane za razne projekte tako je i ova aplikacija podržana kroz naš tim za provedbu i praćenje projekata.
Ova podrška osigurava da obrtnici imaju kvalitetne i sveobuhvatne planove kako bi bili konkurentni u procesu apliciranja za različite projekte i fondove.

Ključni elementi uspješnog poslovnog ili biznis plana

Obrtnička komora USK  osigurava da obrtnici dobiju potrebnu podršku u svim fazama izrade planova, kako informativno tako i savjetodavno. Također, pružamo podršku kroz različite subvencije koje mogu olakšati proces izrade planova i implementacije poslovnih ideja.

Stručnjaci za izradu biznis planova

Naš tim za praćenje i pisanje EU projekata čine vrhunski stručnjaci za biznis planove. Ovi stručnjaci imaju duboko razumijevanje poslovnih procesa i tržišne dinamike te su sposobni pružiti kvalitetne smjernice i podršku u izradi detaljnih i realnih poslovnih planova.

Kroz ove resurse i stručnjake, Obrtnička komora USK  osigurava da obrtnici imaju sve potrebne alate i podršku za uspješnu izradu biznis planova i projekata.