Zakoni i pravilnici

Ključni zakoni i pravilnici

U radu obrtnika ključan je Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, no osim toga, postoji niz drugih zakona i pravilnika koji reguliraju njihov rad. Ovdje su neki od njih:

  • Zakon o zaštiti na radu
  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti
  • Zakon o dohotku
  • Zakon o zaštiti i ispravnosti hrane
  • Zakon o higijenskim uvjetima
  • Razni kantonalni i općinski zakoni kao što su Zakoni o komunalnom redu, Zakoni o korištenju buke, i drugi.

Pružanje informacija i podrška

Obrtnička Komora USK pruža kontinuiranu podršku obrtnicima u vezi s primjenom zakona i pravilnika. To činimo putem različitih kanala kako bismo osigurali da naši članovi budu informirani i podržani u svom poslovanju. Komunikacija se odvija kroz:

  • Svakodnevne kontakte s članovima-obrtnicima
  • Medije, uključujući web portale, Facebook portale i druge online platforme
  • Sudjelovanje na sajmovima, okruglim stolovima, konferencijama i sastancima vezanim za određene oblasti.

Pravni stručnjaci i savjetnici

Obrtnička Komora USK ima pravne savjetnike i dodatne stručnjake koji  redovno učestvuje u svim razgovorima i dogovorima oko donošenja pravilnika i zakona. Spremni su pružiti dodatne informacije i savjete o zakonima i pravilnicima. Ti stručnjaci su na raspolaganju našim članovima kako bi im pomogli razumjeti i primijeniti zakonske propise u njihovom poslovanju.

Uz podršku Obrtničke Komore USK, obrtnici imaju pristup stručnim informacijama i savjetima koji im mogu pomoći u uspješnom vođenju njihovih poslova uz poštovanje relevantnih zakona i pravilnika.