Kordinacija i praćenje rada udruženja

Koordinacija aktivnosti

Zakonom o Obrtu i srodnim djelatnostima  je propisano udruživanje obrtnika i lica koja obavljaju srodne dijelatnosti.
Samu koordinaciju i osnivanje udruženja donosi i odobrava OK kantona na svom području. Svako udruženje ima svoj Statut koji ne odstupa od Statuta OK i Zakona o obrtu, samim tim ciljevi su identični a veliku ulogu doprinose Udruženja kod lakše realizacije krajnjih ciljeva.

Praćenje rada

Sva udruženja su pod monitoringom OKUSK.
Predstavnici samih udruženja su u tijelima OK. Sve izvještaje i aktivnosti udruženja arhivira i nadgleda OKUSK.

Podrška i resursi

Sva udruženja koriste resurse OKUSK uz svoje postojeće ako ih imaju. Koriste savjetodavnu podršku, podršku kod apliciranja na projekte te znatnu financijsku podršku koja je predviđena Zakonom o obrtu.