Centar za projekte

Centar za provedbu i praćenje Projekata (EU, Federalni, Kantonalni i dr.)

Ključni projekti

Ključni projekti su svi projekti bez izdvajanja, svi su u korist krajnjih korisnika Obrtnika. Centar za provedbu i praćenje projekata radi globalno kako interno tako i eksterno.

Centar za provedbu i praćenje projekata angažiran je na širokom spektru projekata koji se odvijaju na različitim razinama vlasti. Neki od ključnih projekata na kojima radimo uključuju:

  • Projekti područja Kantona, Općina, Federacije
  • Projekti EU-a (MOR ILO, USAID, EUFOR, strane Ambasade)
  • Domaći projekti koji su od posebnog značaja za obrtnike i krajnje korisnike.

Podrška implementaciji projekata

Centar za praćenje projekata je osposobljen i opremljen kako stručno tako i finansijski da uspješno provodi i implementira projekte na svim razinama vlasti. Osim što aktivno sudjelujemo u provođenju projekata, često djelujemo i kao monitoring na većini projektnih prijedloga kod naših partnera ili korisnika.

Uloga u praćenju napretka i uspješnosti projekata

Uloga Centra za provedbu i praćenje projekata je da svakodnevno prati objave novih poziva, da prikuplja svu dokumentaciju vezanu za apliciranje, pisanje projektnih prijedloga, objavu javnih poziva i tendera, praćenje i izvještavanje donatora te pravdanje samog projekta.

Primjeri uspješnih projekata

  •  Projekat Australske Ambasade pod nazivom DAP I i DAP II u provedbi aktivnosti vezane za Žensko poduzetništvo, Žene menadžeri u biznisu.
  • Dva projekta od FMRPO podrška projektima i stručno osposobljavanje.
  • Projekat EU od MOR ILO II “Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada.
  • Projekat USAID Tradicionalna oznaka hrane.
  • Dva projekta Ministarstva privrede Poduzetničko obrazovanje i projekat organizacija Trećeg međunarodnog sajma obrta.