Informacije za obrt i srodne djelatnosti

 Prilagođavanje potrebama i interesima obrtnika

Sve informacije prilagođavaju se različitim oblastima i zanimanjima. Na pr. kako ispravno osnovati djelatnost, kako i sa koje razine povući pomoć-poticaj za novo osnovane, kako pravilno poslovati i poslovanje prilagoditi zakonskim normama. Zatim kako povoljnije ostvarivati svoje poslovanje sa mogućnosti manjih doprinosa itd.

Pristup informacijama

Naši resursi su lični kontakti sa osobama u Komori. Sami alati u ovakvim prilikama nisu djelotvorni koliko sam razgovor sa osobom koja traži informacije.
Ovi kontakti koji omogućavaju direktnu komunikaciju i pružaju mogućnost postavljanja pitanja i razmjenu informacija, od velike su koristi za obrtnike u potrazi za tačnim i relevantnim informacijama. Na taj način osiguravamo da naši članovi dobiju pravovremene i pouzdane informacije koje im pomažu u uspješnom vođenju njihovih djelatnosti.