DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI ZA REGISTRACIJU ZA OBAVLJANJE VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA

Dakle, za obrtnike posebno važna procedura koju trebate proći da biste ostvarili  mogućnost izvoza/uvoza:

1.Za registraciju i upis u jedinstveni registar indirektnih poreza 134 ZAHTJEV i 135 ZAHTJEV, koji možete pronaći a web stranici : www.new.uino.gov.ba/get/134

www.new.uino.gov.ba/get/135

2. Uputstva za popunjavanje Zahtjeva:

www.new.uino.gov.ba/get/133

U prilogu zahtjeva, registrovano lice u BiH koje obavlja vanjskotrgovinsko poslovanje, neophodno je da dostavi sljedeću dokumentaciju (fotokopiju uz predočen original na uvid ili ovjerene fotokopije)

3. Rješenje o registraciji,

4. ID Broj,

5. Karton deponovanih potpisa,

6. Lična karta vlasnika.

7. Originalna uplatnica – kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u IZNOSU OD 10,00KM:

 • svrha doznake: taksa na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

 • primalac: JRT TREZOR BiH

 • račun primaoca: 3380 0022 1001 8390 – Unicredit banka d.d. Mostar

                                          1610 0000 1075 1394 – Raiffeisen banka d.d.d Sarajevo

                                          5517 9022 2040 4858 – Unicredit banka d.d. Banja Luka

                                           1549 2120 1318 3391 – Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo

 • Vrsta uplate: 0

 • Vrsta prihoda: 722 801

 • Općina: šifra općine uplatioca

 • Budžetska organizacija: 160 1002 RC Banja Luka

                                                       160 1003 RC Mostar

                                                       160 1004 RC Sarajevo

                                                       160 1005 RC Tuzla

 • Poziv na broj: 0

8. Originalna uplatnica –  kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u IZNOSU OD 10,00KM

 • svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

 • primalac: JRT TREZOR BiH

 • račun primaoca: 3380 0022 1001 8390 – Unicredit banka d.d. Mostar

                                          1610 0000 1075 1394 – Raiffeisen banka d.d.d Sarajevo

                                          5517 9022 2040 4858 – Unicredit banka d.d. Banja Luka

                                           1549 2120 1318 3391 – Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo

 • Vrsta uplate: 0

 • Vrsta prihoda: 722 802

 • Općina: šifra općine uplatioca

 • Budžetska organizacija: 160 1002 RC Banja Luka

                                                       160 1003 RC Mostar

                                                       160 1004 RC Sarajevo

                                                       160 1005 RC Tuzla

 • Poziv na broj: 0

9. Originalna uplatnica – kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u IZNOSU OD 20,00KM

 • svrha doznake: taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

 • primalac: JRT TREZOR BiH

 • račun primaoca: 3380 0022 1001 8390 – Unicredit banka d.d. Mostar

                                          1610 0000 1075 1394 – Raiffeisen banka d.d.d Sarajevo

                                          5517 9022 2040 4858 – Unicredit banka d.d. Banja Luka

                                           1549 2120 1318 3391 – Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo

 • Vrsta uplate: 0

 • Vrsta prihoda: 722 814

 • Općina: šifra općine uplatioca

 • Budžetska organizacija: 160 1002 RC Banja Luka

                                                       160 1003 RC Mostar

                                                       160 1004 RC Sarajevo

                                                       160 1005 RC Tuzla

 • Poziv na broj: 0

Dakle, da vas ne zbuni, tri su platnice i sve tri se šalju u originalu!!! 

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru- Odsjek za poreze – Grupa za podršku.

Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.

Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u RC i Središnjem uredu od uposlenik koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža UIO:

 • RC BANJA LUKA: 051/222-626; 051/222-627

 • RC MOSTAR: 036/356-797

 • RC SARAJEVO: 033/246-149; 033/246-040

 • RC TUZLA: 035/368-087; 035/368-084

 • SREDIŠNJI URED: 051/335-345; 051/335-255

Podijeli:

Najnovije