Druga naučno stručna konferencija o kestenu

Dana 29.03.2018 na poziv Općine Bužim predsjednik OK USK Enes Arapović prisustvovao je na DRUGOJ NAUČNO STRUČNOJ KONFERENCIJI O KESTENU

Općina Bužim u saradnji sa Općinom Velika Kladuša ,Poljoprivredni zavod Unsko sanskog kantona i Bosne i Hercegovine,te Općina Vojnić,Centar za šljivu i kesten i Grad Karlovac iz Republike Hrvatske na projektu  iz INTERREG IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i hercegovina-Crna Gora 2014-2020 organizira :DRUGU NAUČNO STRUČNU KONFERENCIJU O KESTENU na temu „Razvoj institucionalnih mehanizama u funkciji zaštite kestenovih šuma“

Samim spašavanjem šuma kestena i njegovim oplemenjivanjem automatski ocuvavamo jako vrijedan resurs u ekonomskom,socialnom,a tako i privrednom opstanku.

Uz kesten su direktno vezani ;pčelari,građani,obrti,šumari,stolari,i mnoge druge grane privrede

Na Općinama Bužim,Velika Kladuša i Cazin projekat se implementira kako pomoći od spasa opasne  po kestenovu šume Ose šikarice,podkornjaka-raka kože te po jedan hektar zasada na svakoj općini kestena Maruna.

Podijeli:

Najnovije