DRUGI SEMINAR U ORGANIZACIJI OKUSK-a–EU FONDOVI!

U suradnji sa BE Consulting Bihać i to prof. dr. sc. Halid Makić i Emir Bajramović – Lead auditor i consultant, 25.01. i 26.01.2021. godine uspješno je održan i okončan dvodnevni seminar na temu

” PRIPREME APLIKACIJA ZA PISANJE PROJEKATA”

Projekti i programi lokalnog ekonomskog razvoja postali su izuzetno važni za razvoj kako lokalnih zajednica, tako i društva u cjelini…U tom pravcu OK USK-a se opredijelila da formira i osposobi tim za pripremu i implementaciju razvojnih i investicijskih projekata, te projekata saradnje. Tim se sastoji od osam mladih ljudi koji imaju određena iskustva u segmentu pisanja i upravljanja projektom.

Ključni cilj edukacije je bio osnažiti i unaprijediti znanja i vještine za pisanje projekata kako bi OK USK-a i njeni članovi postali ravnopravni pri učešću na konkursima za pisanje projekata.

Podijeli:

Najnovije