FARMA II

NOVI GRANTOVI ZA SEKTOR POLJOPRIVREDE: SEDAM PAKETA U JEDNOM POZIVU


USAID/Sweden FARMA II projekat objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede.

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane pružaoce usluga poslovnog razvoja i/ili organizacije proizvođača da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške, te na taj način doprinesu jačanju konkurentnosti poljoprivrednog sektora.

USAID i Vlada Švedske stavili su putem FARMA II projekta organizacijama iz sektora poljoprivrede na raspolaganje dodatni grant fond u vrijednosti od tri miliona dolara, a vrijednost pojedinačne aplikacije predviđena je u rasponu od minimalno 2.000 dolara do maksimalno 50.000 dolara (protuvrijednost u KM).

Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine sve detalje o ovom pozivu mogu naći u sljedećim dokumentima:
RFA 009 2019 – Pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške

Prilog A: Potvrde
Prilog B: Puna prijava za grant
Prilog C: Potvrda o osiguravanju jednakih mogućnosti
Prilog D: Obrazac za zaštitu okoliša

Ovaj Poziv obuhvata sedam paketa i podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti za podršku u okviru jednog paketa ili kombinovati više paketa, koji uključuju:
• Paket 1: Obuke i/ili savjetodavne usluge
• Paket 2: Kratka studijska putovanja u zemlji
• Paket 3: Međunarodna studijska putovanja (u regiji i šire)
• Paket 4: Posjete i učešće na međunarodnim sajmovima
• Paket 5: Posjete i učešće na domaćim sajmovima
• Paket 6: Poslovni susreti (B2B) i posjete privrednim subjektima u zemlji
• Paket 7: Promotivne i informativne kampanje

Ilustrativne aktivnosti za svaki od paketa navedene su u tekstu poziva.

Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese grants@farmabih.ba i u štampanoj formi u ured USAID/Sweden FARMA II projekta u Sarajevu, ne kasnije od 16:00 sati, na dan 19. aprila 2019. godine.

USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativne sastanke na kojim će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva. Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da prisustvuju jednom od ovih sastanaka (dolazak potvrditi putem e-maila grants@farmabih.ba do 20. marta).

Planirani termini i lokacije informativnih sastanaka su sljedeći (tačne lokacije će biti objavljene na stranici projekta i putem e-maila prijavljenim organizacijama):
– Ponedjeljak, 25.3.2019. godine: 13:00 Bihać
– Utorak, 26.3.2019. godine: 10:00 Banja Luka, 14:00 Doboj
– Srijeda, 27.3.2019. godine: 10:00 Tuzla, 14:00 Bijeljina
– Četvrtak, 28.3.2019. godine: 11:00 Sarajevo
– Petak, 29.3.2019. godine: 11:00 Bratunac
– Utorak, 2.4.2019. godine: 10:00 Trebinje, 14:00 Mostar
– Srijeda, 3.4.2019. godine: 10:00 Posušje

Sva pojašnjenja i uputstva će biti iskomunicirana putem e-mail adrese grants@farmabih.ba ili objavljena na stranici projekta. Izjave i/ili interpretacije od strane bilo koga drugog se smatraju nevažećim.

Izvor: www.farmabih.ba

Podijeli:

Najnovije