Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u program zaštite okoliša ulaže 7.089.000,00 KM

Novčana sredstva od oko sedam miliona KM će biti raspodijeljena u nekoliko projekata. Za WATSAN projekt vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH – raspoloživi budžet je 2.000.000,00 KM.

„Realizacija projekata zaštite voda od značaja za Federaciju BiH u okviru WATSAN projekta za Federaciju BIH i to samo za općine gdje je iskazan finansijski ‘gap’. Projekti će se identificirati zajedno sa PMU timom, a sve s ciljem ispunjavanja obaveza datih kroz zaključke Vlade Federacije BiH od 10.03.2016. godine“, navedeno je u pozivu.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.10. 2017. godine, dok je rok za donošenje Odluke Upravnog odbora o odabiru korisnika je do 60 dana od dana zatvaranja Javnog konkursa. VIše o pozivu, kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti http://www.fzofbih.org.ba/v3/txt.php?id=42

 

Podijeli:

Najnovije