“Izrada prijedloga zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH”

Okrugli stol o “Izrada prijedloga zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH”

U Sarajevu je u ponedjeljak održan okrugli sto “Izrada prijedloga zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH”, kojem je prisustvovao predsjednik Obrtničke komore FbiH Željko Babić i predsjednik Upravnog odbora OK FBiH  Naser Idrizagić.

 

Okrugli stol je za cilj imao  postizanje što kvalitenijeg rješenja i uključivanja svih relevantnih aktera na koje se ovaj zakon odnosi.

 

U ime domaćina obratio se ministar razvoja poduzetništva i obrta FBiH Amir Zukić koji je kazao kako su na okruglom stolu pokušali sublimirati javnu raspravu koja je obavljena u prethodnih 90 dana, u vezi donošenja novog zakona o poticanju razvoja malog poduzetništva, prije svega jer je potrebno isti usuglasiti sa standardima Evropske unije (EU).

Zukić navodi kako su i iskustva pokazala da je potrebno uraditi poboljšanja. Dodao je kako se to prije svega odnosi na sredstva koja trebaju biti izdvojena iz budžeta FBiH za razvoj malog i srednjeg biznisa, a istovremeno procesi i procedure u vezi tih ulaganja bi trebale biti znatno transparentnije i efikasnije u smislu povećanog broja zaposlenih i uticaja na konkurentnost malih i srednjih preduzeća i obrta.

”Mislim da smo došli do teksta zakona koji unosi dosta novina. Osim veće mase sredstava i bolje uređenosti procesa implementiranja tih sredstava, vrlo važna novina je uvođenje Savjeta za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, gdje je predviđeno da pored predstavnika ministarstava koja se bave privredom ili djelatnostima koje mogu uticati na privredu, bit će uključena i Privredna komora Federacije BiH, Obrtnička komora i Udruženje poslodavaca tako da će Vlada dobiti jedno novo savjetodavno tijelo koje će pratiti aktivnosti Vlade i sugerisati određene aktivnosti, bilo da se radi o programskim, bilo o potrebi za promjene zakona“, rekao je Zukić.

Nada se da će zakon koji se nalazi u finalnoj fazi usvajanja biti usvojen i da neće biti ”žrtva određenih komplikacija vezanih za političku situaciju“.

”Ovo je jedan zakon koji treba da stvori bolje poslovno okruženje i da stvori pretpostavke da FBiH znatno više i kvalitetnije pomogne sektoru malih i srednjih preduzeća u njihovim pokušajima da uspješno budu prisutni i na svjetskom i domaćem tržištu, te zaposle puno veći broj osoba, nego što zapošljavaju sada“, istakao je Zukić.

Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore FBiH, kazao je kako obrtnici u FBiH trebaju biti izuzetno zadovoljni.

 

”Zakonom, članom 9 je predviđen poticaj starih zanata u smislu nabavke opreme, nabavke mašina, edukaciju i promociju. Prvi put se dešava da je zakon predvidio da obrtnik koji je samozaposlen nema potrebe da pravi neke velike programe, projekte da bi dobio ta sredstva“, rekao je Babić.

 

Dodao je kako je potrebno javiti se na aplikaciju ministarstva i upisati iznos koji obrtniku potreban i zašto mu je potreban.

 

”Ne mora izdvajati velika sredstva za projekte, pa ako ne prođe džaba je pravio projekte”, rekao je Babić.

 

 

 

Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić kazao je kako je ovo odličan primjer kako donosioci odluka koristeći resurse poslovne zajednice mogu pripremiti kvalitetno zakonsko rješenje koje u budućnosti treba doprinijeti tome da što bolje bude potpomognut rad malih i srednjih preduzeća u FBiH.

”Ovaj zakon uređuje čitav sistem, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, ali i ono što je posebno interesantno za naše članice, oni koji će aplicirati za sredstva koje ovo ministarstvo raspisuje, zasigurno se radi o znatno većim sredstvima, minimalno dva i po puta radi se o većim sredstvima, i određeno je da je to minimalni iznos vezan uz budžet Federacije. Tako da se ne može desiti da taj sistem nešto prekine, a s druge strane, značajan je rad savjetodavnog tijela Vijeća za implementaciju ovog zakona koje je sazdano od predstavnika privrednih komora, obrtničke komore, udruženja poslodavaca, nadležnih ministarstava i po dva predstavnika naših članica iz javnog sektora, koji bi mogli da doprinesu davanjem prijedloga za buduće projekte i programe“, pojasnio je Jašarspahić.

 

Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore FBiH, kazao je kako obrtnici u FBiH trebaju biti izuzetno zadovoljni.

U ime Udruženja poslodavaca FBiH obratio se Husein Al-Baldawi koji je pozdravio sva nastojanja ministarstva u smislu unapređenja malih i srednjih preduzeća.

 

”Udruženje poslodavaca FBIH će svojim aktivnim angažmanom dati svoj doprinos u smislu dobivanja što kvalitetnijeg zakonskog rješenja i u tom smislu ćemo dati komentare i sugestije”, kazao je on.

 

Podsjetio je kako je ovaj sektor ranjiv, naročito u vrijeme pandemije koronavirusa zbog čega cijene svaki vid podrške.

 

Subjekti male privrede, kako je definisano u Nacrtu zakona, podijeljeni su u tri kategorije.

 

Mikro subjekti su fizičke i pravne osobe koje zapošljavaju prosječno godišnje manje od deset osoba i čiji je ukupni godišnji prihod ili ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 3.911.600 KM.

 

Mali subjekti zapošljavaju prosječno godišnje manje od 50 osoba, a njihov ukupni godišnji prihod ili ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine su manji od 19.558.000 KM.

 

U kategoriju srednjih subjekata spadaju fizičke i pravne osobe koje zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 osoba i čiji je ukupni godišnji prihod manji od 97.790.000 KM ili čija je ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 84.099.400 KM.

 

Novi zakon predviđa i donošenje Strategije razvoja male privrede u FBiH kao sveobuhvatanog dokumenta sa osnovnim ciljevima, mjerama i nosiocima dugoročnog razvoja male privrede. Na osnovu Strategije i trogodišnjeg Akcionog plana za njenu provedbu, te u skladu sa analizom stanja u oblasti male privrede, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta predlaže, a Vlada FBiH usvaja Program poticaja za razvoj male privrede u FBiH za svaku kalendarsku godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine.

 

Jedno od zakonskih rješenja je i to da resorni federalni ministar osniva Vijeće za poticanje razvoja male privrede kao savjetodavno tijelo Federalnog ministarstva. Vijeće se sastoji od četiri predstavnika, od kojih po jednog kandiduju Privredna komora FBiH, Obrtnička komora FBiH, Udruženje poslodavaca FBiH, te Savez općina i gradova FBiH. Precizirano je da članovi vijeća ne primaju naknadu za svoj rad.

https://www.akta.ba/vijesti/predstavnici-poslovne-zajednice-zadovoljni-zakonom-o-poticanju-male-privrede/135624

 

Podijeli:

Najnovije