POZIV NA TRENING: Priprema I pisanje projekata

Obrtnička komora USK- poziva sve zainteresirane obrtnike, mlade nezaposlene osobe i druge da se prijave na Trening: Priprema i pisanje projekata.

Trening je namijenjen osobama sa relativno  manjim iskustvom u pisanju prijedloga projekata ili osobama koje žele unaprijediti svoje znanje i vještine u pisanju projektne aplikacije u cilju  dobijanja bespovratnih sredstava kako za provođenje željenih promjena u društvu, tako i povećanje poslovnog uspjeha.

Cilj treninga je pružanje  neophodnih znanja i praktične vještine učesnicima, kako  razviti  projektnu ideju i kako napisati kvalitetan prijedlog projekta koji će biti visoko ocijenjen od strane donatora, te time povećati nivo potencijalnih aplikanata sa USK-a  u procesu prijava projektnih prijedloga.

Trening je podijeljen u dvije faze I to:

I teoretski dio

  • Načini praćenja i identificiranje domaćih i međunarodnih fondova;

  • Elementi projektnog ciklusa;

  • Koraci koje treba slijediti tokom pripreme projektnog prijedloga;

  • Pristup logičkom okviru;

  • Elementi projektne aplikacije.

Tokom teoretskog dijela bit će prezentirane, do sada uspješno, realizirane aplikacije.

II praktični rad

  • Prezentacija I pisanje projektne aplikacije;

  • Izrada sažetaka projekta;

  • Kako napisati puni projektni prijedlog.

Tokom praktičnog dijela uradit će se najmanje dva puna projektna  prijedloga.

Trening će se odvijati na dvije lokacije I to: Velika Kladuša I Bihać.

  • 11.02.2023.godine, sa početkom u 10h u prostorijama I SŠ dr.Husein Džanić – kabinet CNC operatera. VELIKA KLADUŠA

  • 13.02.2023.godine, sa početkom u 10h, na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Svoje prijave sa imenom I prezimenom, te kontakt podacima, slati na mail:

ob.komorausk@bih.net.ba

info@okusk.com.ba

predsjednik@okusk.com.ba

Trening se provodi  kao aktivnost koju finacira Vlada USK kroz program: PODUZETNIČKO OBRAZOVANJE-JAČANJE OBRTA I PODUZETNIŠTVA, a realizira Obrtnička komora USK-a.

 

PREUZMI PRIJAVU!!!

 

 

Podijeli:

Najnovije