JAVNI POZIV obrtnicima za usklađivanje poslovanja sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u F BiH

Obavještavaju se obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti na području Grada Bihaća, da je na snagu stupio novi Zakon o  obrtu i srodnim djelatnostima u F BiH (Službene novine F BiH br. 75/21), kojim je u članu 82. stav (1) Zakona propisano: „Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, uskladit će svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona“.

            Zakon je stupio na snagu 30.09.2021.godine, što znači da je krajnji rok za usklađivanje poslovanja 29.09.2022.godine.

            S tim u vezi, obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, obavezni su da Službi za finansije, privredu i poljoprivredu Grada Bihaća, što prije a najkasnije do 29.09.2022.godine podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u F BiH. Obrtnicima i licima koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, shodno članu 37. stav (1) tačka j) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u F BiH, utvrdit će se prestanak obavljanja obrta po sili zakona, ukoliko u naprijed navedenom roku ne podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa zakonom.

Obrazac zahtjeva za usklađivanje poslovanja obrta/srodne djelatnosti (sa navedenim potrebnim prilozima uz zahtjev), kao i tekst ovog obavještenja bit će javno objavljeni na Radio Bihaću, web stranici Grada Bihaća i oglasnoj ploči Grada Bihaća, a iste možete preuzeti i na info-pultu Grada Bihaća (prizemlje Gradske uprave) ili u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu, III sprat, kancelarije broj 46. i 47.

            Za sve informacije zainteresirana lica se mogu obratiti na brojeve telefona: 037/229-670 ili 037/229-620, kao i neposredno Gradskoj upravi-Služba za finansije, privredu i poljoprivredu, III sprat, kancelarije broj 46. i 47.

Prilog: Zahtjev za usklađivanje poslovanja obrta/srodne djelatnosti   

 

Obrađivač akta:

Alijagić Sakib, dipl.pravnik

 

                             Pomoćnik gradonačelnika

za finansije, privredu i poljoprivredu

Jasmina Ćoralić

 

 

Podijeli:

Najnovije