JAVNI POZIV ZA DIZAJN AMBALAŽE

U cilju realizacije projekta „TRADICIONALNI UGLED HRANE“, koji provodi OK USK, a koji je financiran od strane USAID Turizam BiH,

Obrtnička komora USK-a raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA DIZAJN AMBALAŽE

 

U koju će se pakovati Tradicionalna trahana i Tradicionalni omač.

 

Radi se o ambalaži za dva proizvoda Krajiška trahana i Krajiški omač koji nose oznaku GTS ( garantirani tradicionalni specijalitet ) i koji su kao takvi cetrifikovani od strane certifikacijke kuće i zaštićeni kao krajiški specijaliteti.

 

Javni poziv je upućen svim dizajnerima sa područja USK-a. Od dizajnera se traži inovativan način mišljenja i stvaranja autentične ambalaže koja će biti prepoznatljiva.

Tekst na ambalaži bi trebao biti dvojezičan (BiH/Engl.)

 

Javni poziv ostaje otvoren 15  dana od dana objave na službenoj web stranici OK USK ( zaključno sa 30.10.2023. uz mogućnost produženja roka).

 

Svoje printane prijedloge sa:

– kratkim CV-om ili podacima obrta,

– kontakt telefonom

slati poštom na adresu OK USK:

 

Ul. Darivalaca krvi 38,

77000 Bihać

Podijeli:

Najnovije