JAVNI POZIV ZA ODABIR KANDIDATA po projektu:PODUZETNIČKO OBRAZOVANJE- Jačanje razvoja obrta i poduzetništva

Projekt PODUZETNIČKO OBRAZOVANJEJačanje razvoja obrta i poduzetništva kojeg financira Ministarstvo privrede USK-a, a provodi OKUSK-a, te ima za cilj obučiti savjetnike za rad sa Pasošem kompetencija za potrebe privrede i obrazovanja USK-a.

 

JAVNI POZIV ZA ODABIR KANDIDATA

 

Po ovom Javnom pozivu bit će odabrano deset do petnaest (10-15)  za obuku savjetnika za rad s Pasošem kompetencija za ciljanu skupinu Projekta po metodologiji Pasoša kompetencija, u skladu s dolje navedenim kriterijima. Pasoš kompetencija je modificiran i prilagođen bosanskohercegovačkom kontekstu, kao i kontekstu okruženja, te usmjeren ciljevima Projekta. Edukatori obuke su certificirani multiplikatori Pasoša kompetencija s preko 10 godina iskustva u radu s Pasošem na području Jugoistočne Europe.

 1. PASOŠ KOMPETENCIJA

Odgovarajuće vještine i kompetencije za tražitelje posla često mogu biti jednako važne u profesionalnom životu kao i formalno obrazovanje. Međutim, takve vještine i kompetencije često ostaju neprepoznate. Pasoš kompetencija je instrument za sustavno prepoznavanje i predstavljanje kompetencija svakog pojedinca bez obzira jesu li stečene formalnim ili neformalnim putem, te informalnim (usputnim) učenjem s ciljem povećanja mogućnosti za zapošljavanje.

Pasoš kompetencija predstavlja instrument putem kojeg se identificiraju i preciziraju stečene kompetencije kroz neformalno učenje i obrazovanje, odnosno područja u kojima je potrebno raditi na dodatnom usvajanju vještina:

 • Instrument za sustavnu analizu informalno, neformalno i formalno stečenih vještina i kompetencija, znanja i stavova;
 • Na jednom mjestu se akumuliraju svi potrebni podatci vezani za subjekta koji sudjeluje u procesu popunjavanja Pasooša;
 • Podržava cjeloživotno učenje i profesionalno usmjeravanje kroz postavljanje ciljeva;
 • Popunjava se uz podršku certificiranog savjetnika;
 • Koristan poslodavcima i institucijama pri zapošljavanju i sistematizaciji radnih mjesta.
 • Kontinuirano se može nadograđivati, proces popunjavanja Pasoša ne prestaje nego se novi podatci o znanjima i vještina ma kontinuirano ugrađuju u Pasoš.
 1. PROGRAM OBUKE

Obuka savjetnika za zapošljavanje i profesionalno usmjeravanje za svrhu ima da se polaznici osposobe za pružanje usluga savjetovanja i praćenja adekvatno obuče sukladno metodologijom Pasoša kompetencija.

Obuka je usklađena sa Standardima za rad savjetnika s Pasošem kompetencija, a svi savjetnici će dobiti Certifikat o završenoj obuci i biti registrirani kao Savjetnici za rad s Pasošem kompetencija. Nakon završetka  obuke, savjetnici za rad s Pasošem kompetencija koristit će nove alate za poboljšanje usluga savjetovanja i praćenja rada ciljanih skupina

Program osnovne obuke sastoji se od 120 radnih sati raspoređenih u pet obveznih modula obuke. Pored toga, obuka sadržava praktični rad, zadaću i pismeni ispit. Svi moduli traju po 3 radna dana, koji će biti organizirani u Unsko-sanskom kantonu.

Obuka ima interaktivan metodološki pristup kroz koji će polaznici biti u prigodi razmijeniti iskustva i sugerirati poboljšanje obuke. Svaki modul uključuje teorijski dio, primjenu znanja u okviru programa obuke i praktični rad.

Praktični dio obuke: Po završetku teorijskog dijela obuke, savjetnici za rad s Pasošem kompetencija će iskoristiti svoja nova znanja i vještine kako bi ciljanim skupinama pružili profesionalnu orijentaciju i kvalitetno profesionalno usmjeravanje te im potpomoći osvijestiti njihove potencijale. Rezultat ovog procesa bit će osobni „Pasoš kompetencija“, pregled kompetencija, znanja i vještina.

Polaznik koji sudjeluje u najmanje 80% programa obuke, uključujući i njen praktični dio te položi završni ispit može steći certifikat. Svaki odabrani polaznik nastave pasoša kompetencija ugovorno se obavezuje da, nakon uspješno završenog školovanja / položenog ispita i stečenog certifikata, načini pasoš kompetencija za minimalno deset osoba i dostavi Obrtničkoj komori Unsko-sanskog kantona.

 

 1. TRAJANJE OBUKE

Obuka traje od januara/siječnja 2023. god. do kraja marta/ožujka 2023. god uključujući i završni ispit. Dodjela certifikata uspješnim polaznicima Obuke planirana je po završetku obuke u martu/ožujku 2023. godine.

Moduli obuke će se održati po sljedećem rasporedu:

 • Modul I – januar/siječanj          2023. godine;
 • Modul II – januar/siječanj         2023. godine;
 • Modul III –  februar/veljača      2023. godine;
 • Modul IV –  februar/veljača      2023. godine;
 • Modul V –  mart/ožujak           2023. godine;
 • Završni ispit (broj dana ovisan o broju polaznia max 4 polaznika/dan)

Termini održavanja modula će dostavljeni polaznicima obuke.

Napomena: Organizator provedbe obuke zadržava pravo, u slučaju objektivnih okolnosti, promijeniti termine održavanja modula.

 

 1. KRITERIJI ZA PRIJAVU

Na javni poziv se mogu prijaviti osobe koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 1. Osobe koje  koji rade npr.  s migrantima osobe koje rade na općinskoj, gradskoj, kantonalnoj razini, posebice pri zavodima/ agencijama za zapošljavanje;
 2. Osoblje nevladinih organizacija koje se bavi pitanjima;
 3. Druge zainteresirane osobe starije od 18 godina s najmanje srednjom stručnom spremom.
 1. ODABIR SUDIONIKA

Prijave će pregledati i ocjenjivati neovisno Povjerenstvo sastavljeno od članova projektnog tima i stručnog osoblja partnerskih organizacija. Povjerenstvo će vršiti ocjenu prijava na osnovu iskustva (70%) i motivacije (30%) prijavitelja.

Izvješće o radu povjerenstva i Odluka o izboru sudionika će se dostaviti svim prijaviteljima po završetku ocjenjivanja.

 

Potrebna dokumentacija

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjen prijavni obrazac (nalazi se u prilogu).
 2. Životopis u EU – Europass formatu s jasno naznačenim iskustvom radu. (obrazac se nalazi web-stranici www.europa.eu/europass/hr);
 3. Javni službenici čiji poslovi zahtjevaju trebaju dostaviti i pisano odobrenje za pohađanje obuke od rukovoditelja tjela uprave/organizacije.

 

Financiranje

Obuka za polaznike je besplatna!!!

Ugovor o obuci će se potpisati sa svim sudionicima obuke u sklopu kojega će biti definirana prava, obveze i proces provedbe programa obuke.

Javni poziv za prijavu kandidata je objavljen 04.01.2023.godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objave na službenoj web stranici OKUSK-a  / www.okusk.com.ba / , tj do 18.01.2023.godine do 15h.

 

Popunjene prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti:

 • mailom na adresu : ob.komorausk@bih.net.ba
 • lično ili
 • putem pošte na adresu :

Obrtnička komora USK-a

Ul. Darivalaca krvi 38

77000 Bihać

 

U prilogu možete preuzeti Javni poziv i prijavni obrazac :

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC

Podijeli:

Najnovije