OBAVIJEST IZ OBRTNIČKE KOMORE

Pristupnice - Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona

Objavljene izmjene i dopune Zakona o radu u ” Službenim novinama FBiH” broj 89/18 od 09.11.2018. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Izmjene i dopune se odnose na definisanje : principa najpovoljnijeg prava, procedure kod prijema radnika u radni odnos, osnovnih elemenata plaće, utvrđivanja radnog učinka, utvrđivanja najniže plaće, povoljnijeg prava za korištenje godišnjeg odmora, zaštite prava radnika, prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije…

Prečišćeni tekst Zakona možete preuzeti sa LINKA!

Podijeli:

Najnovije