OBAVIJEST IZ OKUSK

Dana 16.11.2018 godine održan je radni sastanak čiji su učesnici bili “KRILA NADE” ( Wings of hope ), OKUSK  i direktori dvije srednje škole; Elektro tehnička i Mašinska škola.

Tema sastanka je bila osvrt i rezime projekta koji je realiziran do datuma sastanka. Naime, sve tri strane su, uvidom u dokumentaciju i izvještaje, saglasne da je projekat uspješno realiziran. Slijedom razgovora dotaklo se ciljeva i plana u narednom periodu, kao i smjernica kojim bi se trebalo ići u svrhu realizacije istih.Nakon sastanka je planirana i realizirana posjeta poslodavcima, također učesnicima u projektu, s ciljem razgovora na licu mjesta o utiscima, praksama i mišljenju istih o projektu.

Ciljevi sve tri strane, učesnice sastanka, jeste održati, nastaviti i produbiti i proširiti saradnju u skoro nadolazećem vremenu.

Podijeli:

Najnovije