OBAVIJEST

Dana 31.10.2018 godine održan je radni sastanak  sa Premijerom USK-a, gosp.Mustafa Ružnić i predsjednik OK USK-a gosp.Enes Arapović u Kabinetu Premijera.

Tema održanog sastanka se odnosila na Zakon o obrtu, opštem stanju u obrtu kao i na nedostatke u istom.

Razgovaralo se o velikom broju odjava obrta koje su se desile u zadnje vrijeme, kao i o problemima i nedostacima koji dovode do odjava istih.

Predsjednik OK USK-a, gosp Enes Arapović je u toku razgovora sa Premijerom USK-a iznio ciljeve OK USK-a , te ga upoznao sa radom, projektima i idejama  koji bi uveliko doprinijeli boljem i uspješnijem poslovnom okruženju na području Unsko -Sanskog Kantona.

Premijer USK-a, gosp. Mustafa Ružnić je pozitivno sudjelovao u komunikaciji, te obećao punu podršku i saradnju sa OK USK-a. Shodno tome dogovoreni su patrnerski odnosi na relaciji OK USK-a i Vlada USK-a.

Podijeli:

Najnovije