OBRTI NISU U OBAVEZI, KAO OSTALI POSLODAVCI POSTUPITI PO ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU

Sukladno Članu 5. Stav 1.  PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVCA , gdje stoji da: “Poslove zaštite na radu poslodavac može da obavlja sam u djelatnostima trgovine i turizma, financijsko-tehničkih i poslovnih usluga, obrazovanja, nauke i  informacija, zdravstvene i socijalne zaštite i u stambeno-komunalnim djelatnostima, kao i drugim djelatnostima, ako ima do 30 radnika, te ukoliko je internim aktom o zaštiti na radu, a na osnovu akta o procjeni rizika, utvrđeno da kod poslodavca ne postoje poslovi sa povećanim rizikom”. – obrtnici nisu u obavezi, kao ostali poslodavci postupiti po Zakonu o zaštiti na radu.

U prilogu akti, kao i odgovor od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kojem je zatražena izmjena Zakona o zaštiti na radu u pogledu primjene navedenog zakona na lica koja obavljaju obrtničku djelatnost.

 

– ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

– Dopis o prijedlogu izmjene Zakona o zaštiti na radu

– Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

– ODGOVOR OD FMRSP

Podijeli:

Najnovije