Obuka za vođenje poslovnih knjiga- PRIJAVE U TOKU

Pozivamo obrtnike, trgovce te ostala zainteresirana lica da se prijave po Pozivu za obuku i osposobljavanje za vođenje obrtničkih, trgovačkih knjiga koja će se održati 18. i 19.02.2023.godine. u Bihaću.

Obuku će provoditi ovlaštena kuća za obuke, sa vrhunskim predavačima i revizorima. Po završetku obuke, svaki polaznik će dobiti interni cetrifikat.

Obzirom da za obrtnike i samostalce nije potreban certificirani računovođa, po završetku ove obuke, uz stečenu edukaciju koja se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela, isti mogu voditi svoje poslovne knjige samostalno.

Svi obrtnici, članovi komore, koji izmiruju svoje obaveze, neće plaćati obuku. Ostali zaiteresirani plaćaju obuku/seminar u iznosu od 150,00KM na račun Komore.

Popunjene prijave dostaviti:

  • mailom na adresu : ob.komorausk@bih.net.ba
  • lično ili 
  • putem pošte na adresu :

 

Obrtnička komora USK-a

Ul. Darivalaca krvi 38

77000 Bihać

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u OKUSK-a ili putem telefona: 037/ 310-454 .

 

PREUZMI PRIJAVU!

 

Javni poziv za prijavu kandidata je objavljen 10.01.2023.godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objave na službenoj web stranici OKUSK-a  / www.okusk.com.ba / , tj do 24.01.2023.godine do 15h.

Podijeli:

Najnovije