Održana GS1 konferencija u Bihaću

Dana 05.03.2024.godine sa početkom u 11.00 sati u hotelu Rekić u Bihaću, održan je Okrugli sto  pod pokroviteljstvom Obrtničke komore USK-a u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za automatsku identifikaciju i standardizaciju, GS1 Bosne i Hercegovine.

GS1 Bosne i Hercegovine je osnovana 2008. godine od strane 43 domaće kompanije, kao nevladina i neprofitna organizacija. Dio je mreže od 116 nacionalnih GS1 organizacija širom svijeta koje  djeluju u skladu sa licencom Međunarodne organizacije GS1 AISBL.  Međunarodna GS1 organizacija je neutralna i neprofitna organizacija sa sjedištem u Briselu, Belgija. Ugovorom o licenci su definisana prava i obaveze svih nacionalnih GS1 organizacija, pa tako GS1 Bosne i Hercegovine ima isključivo pravo da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravlja ovom porodicom standarda. Udruženje trenutno broji preko 1800 članica odnosno,  kompanija iz cijele Bosne i Hercegovine koje koriste GS1 standarde za identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i unapređenje poslovnih procesa.

U svijetu konstantnog, neprekidnog i enormnog broja svakodnevno razmijenjenih podataka, GS1 standardi obezbjeđuju zajednički jezik za identifikaciju, prikupljanje i dijeljenje podataka u lancu snabdijevanja, osiguravajući da su važne informacije dostupne, tačne i lako razumljive. Ovi  standardi se danas primjenjuju u preko milion kompanija, a poslovne transakcije se svakodnevno odvijaju u više od 150 zemalja u cijelom svijetu.  Globalno, GS1 standardi osiguravaju jednostavnije i efikasnije funkcionisanje ključnih  privrednih procesa u preko 20 sektora od kojih su najznačajniji u proizvodnji, trgovini,  transportu, logistici i zdravstvu.

Jedan od najpoznatijih i najviše korištenih GS1 standarda u cijelom svijetu je barkod. GS1 Bosne i Hercegovine  dodjeljuje pravo na upotrebu barkodova sa prefiksom “387” i to je jedna od mnogobrojnih aktivnost Udruženja, uz kontinuiranu edukaciju članica iz ove oblasti.

Predsjednik GS1, G.din. Adi Turković je svim prisutnima pobliže objasnio važnost bar koda i kako do se može postati nosioc istog.

Podijeli:

Najnovije