ODRŽANE RADIONICE:”Implementacija gastronomije u turističkoj ponudi USK” i predstavljanje dobre prakse, te “Plasman hrane zajamčeno tradicionalnih specijaliteta”

U okviru projekta “Tradicionalni ugled hrane” kojeg implementira Obrtnicka komora USK u
saradnji sa Biotehnickim fakultetom Univerziteta u Bihaću, kojeg finansira USAID Turizam BiH,
dana 14.12.2022. godine održana je radionica pod nazivom “Implementacija gastronomije u
turističkoj ponudi USK i predstavljanje primjera dobre prakse.”
Uz formirano udruženje Udruženje proizvođača tradicionalne hrane, te zainteresirane korisnike
kojima je Dženana Ahmetspahić, dipl.ECC.
uposlenica Obrtnicke komore USK-a još jednom predstavila samo Udruženje.
Nakon toga je započela radionica o implementaciji gastronomije u turističkoj ponudi USK, te
predstavljanja primjera dobre prakse država regiona, Hrvatske i Slovenije. Radionicu je održala
Ikbala Makić, bachelor kulturnog turizma.
Radionica je bila interaktivnog tipa, cilj je bio analizirat trenutno stanje i uvidjeti šta je potrebno
uraditi kako bi se unaprijedila ponuda.
Nakon same radionice sa učesnicima koji se bave proizvodnjom krajiškog omača je održana i fokus
grupa o istoj, s ciljem dobijanja informacija o načinu proizvodnje, prenosu znanja od prethodnih
generacija, te jelima u kojima se koristi omač.
Po okončanju je najavljena i naredna u okviru projekta “Plasman hrane zajamčeno tradicionalnih
specijaliteta” na koju su pozvani.

   

Plasman hrane zajamčeno tradicionalnih specijaliteta

U okviru projekta “Tradicionalni ugled hrane” kojeg implementira Obrtnicka komora USK u
saradnji sa Biotehnickim fakultetom Univerziteta u Bihaću, kojeg finansira USAID Turizam BiH,
dana 17.12.2022. godine održana je radionica pod nazivom “Plasman hrane zajamčeno
tradicionalnih specijaliteta”.

Najprije je predsjednik Obrtničke komore USK, Enes Arapović pozdravio učesnike, te im
predstavio projektne aktivnosti. Nakon toga je usljedila radionica.
Radionicu o plasmanu hrane garantirano tradicionalnog specijaliteta je održao prof.dr. Halid Makić,
a cilj radionice je bio prikazati mogućnosti plasmana tradicionalne hrane Unsko-sanskog kantona,
posebice one sa oznakom Garantirano tradicionalog specijaliteta. Projektom su obuhvaćeni
prehrambeni proizvodi krajiški omač i trahana na koje je stavljen poseban akcent.
Na radionici su učestvovali zaintersirani proizvođači krajiškog omača i trahane, koje se pozvalo k
priključenju Udruženju proizvođača tradicionalne hrane.

Podijeli:

Najnovije