Okrugli sto: „Zaštićeni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi u funkciji jačanja turističke ponude“

Posljednjih godina poljoprivrednici su počeli tražiti dodatne aktivnosti na poljoprivrednom gazdinstvu kako bi zadovoljili potrebe i preferencije potrošača, ali i povećali svoje prihode. Tokom tog vremena pojavili su se i razvili mnogi oblici turizma, poput seoskog turizma, agroturizma, kulturnog turizma itd. U povezivanju poljoprivrede i turizma, hrana dobija bitnu ulogu, te se time otvara priliku za mala i srednja poduzeća da prošire nova tržišta, te poboljšaju održivost i vitalnost lokalnih područja. USK je karakterističan po jedinstvenim lokalnim resursima: turističke atrakcije, lokalno stanovništvo i tradiciju u poljoprivredi, hrani i kulinarstvu. Ako se iskoriste prednosti, može se postići dobrobit i za potrošače i za zajednicu u cjelini, promociju, ljude, mjesta, najbolje poljoprivredne prakse i kuhinju u tom području.  Povezivanjem proizvođača i turističkih subjekata preko kojih lokalni proizvodi dolaze do turista kao krajnjeg korisnika, nastaju proizvodi sa povećanom vrijednošću. Posebno se ističu tradicionalni proizvodi kao proizvodi koji se smatraju  ključnim ali  i adekvatnim marketinškim alatom za promociju i destinacije i proizvođača. U tom pravcu u okviru projekta „Tradicionalni ugled hrane“ koji implementira OKUSK u saradnji sa profesorima Biotehničkog fakulteta, a finansijski takođe podržava i projekat USAID Turizam u BiH, provodi  se niz značajnih aktivnosti kako bi proizvodi od lokalnih proizvođača, naročito tradicionalni proizvodi, postali dio gastronomskog brenda USK-a. Prije svega, najznačajnija aktivnost u projektu je zaštititi tradicionalne proizvode kao garantirano tradicionalni specijalitet, standardizirati proizvodnju, te koristeći marketinške metode brendirati proizvode i destinaciju.

Kako bi što uspješnije realizirali planirane aktvinosti i uključili ciljnu skupinu u poboljšanju prvođenja pojednih aktivnosti na projektu, dana 09.09.2022.godine, implementatori projekta su održali Okrugli sto na temu: „Zaštićeni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi u funkciji jačanja turitičke ponude.“

Na samom početku prisutnima se obratio i pozdravio predsjednik OKUSK-a Enes Arapović, projekt koordinator.

O mogućnosti zaštite oznaka porijekla, geografskog porijekla, te garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine u funkciji jačanja turističke ponude, govorio je  prof. dr. sc. Halid Makić sa Biotehničkog fakulteta.
Više o samom načinu prilagođavanja proizvodnje zahtjevima zaštite oznaka i postupak uključivanja proizvođača u postupak certifikacije GTS-a, te o konkretnim proizvodima koji su u postupku zaštite kao GTS, govorila je prof. Sc. Suzana Jahić sa Biotehničkog fakulteta.

GTS zaštićeni proizvodi su pogodni za promociju i brendiranje turističke destinacije, i u tom pogledu, kako i koliko poljoprivredno-prehrambeni proizvodi sa zaštićenom oznakom doprinose promociji i brendiranju turističke ponude, govorio je  Elvedin Miljković, dipl.oec. šef Odsjeka za pripremu i implementaciju projekata u Općinskom organu uprave Velika Kladuša iz Općine Velika Kladuša.

 

Nakon uvodnih izlaganja, uslijedila je diskusija prisutnih. U diskusiju su se uključili profesori Univerziteta u Bihaću, predstavnici proizvođača, te predstavnici drugih obrtničkih komora iz Federacije BiH koji su dali doprinos Okruglom stolu. Podršku projektu uputila je i Samra Mehić, ministrica privrede u Vladi USK-a. Ministrica je istakla da će i dalje podržavati ovakve projekte te je pohvalila rad Obrtničke komore.

 

Registracijom tradicionalnih proizvoda standardizirat će se proces proizvodnje tih proizvoda i time stabilizirati i osigurati njihova kvaliteta. Ovi će proizvodi morati biti podvrgnuti kontinuiranoj kontroli kvalitete i certificiranju procesa proizvodnje, što nažalost trenutno nije slučaj. Također, na ovaj način dodatno će se spriječiti proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji ne ispunjavaju uvjete za zaštitu oznake GTS (spriječiti zloupotreba), te sačuvati ili podići na višu razinu postojeća proizvodnja čiji ugled značajno doprinosi kulturno-povijesnom očuvanju identiteta pojedinih krajeva u BiH. Garantirano tradicionalni specijaliteti dobit će punu materijalnu afirmaciju kroz turističku ponudu u kojoj je cijena ovih proizvoda višestruko veća od tržišne vrijednosti.

Podijeli:

Najnovije