OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA U 2020. GODINI

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija -federalni ministar financija objavljuje

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2020. GODINU(“Sl. novine FBiH”, broj 95/19, od 18.12.2019.)

1.Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a)1.560,00 KM -za slobodna zanimanja,

b)922,00 KM -za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c)411,00 KM -za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

 

2.Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a)780,00 KM -za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b)355,00 KM -za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c)355,00 KM -za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d)355,00 KM -za samostalnu djelatnost taxi prijevoza

e)411,00 KM -za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

 

3.Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 411,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2019. godine je 1.418 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”

Podijeli:

Najnovije