POZIV- Za iskazivanje interesa za vlasničke ili suvlasničke udjele-poslovne jedinice u objektu “RAZVOJNI OBRTNIČKI CENTAR BIHAĆ”

Obrtnička komora USK-a je investitor kod izgradnje “Razvojno-obrtničkog centra”  koji će se graditi na atraktivnoj lokaciji u Bihaću – Prekounje.  Objekat obrtničkog centra je površine cca 5000 m2 sa svim pratećim sadržajima, od kojih izdvajamo neke:

  • Kancelarije;

  • prostor za banku;

  • podzemna garaža;

  • atrij 800 m2;

  • restoran sa ljetnom baštom;

  • pijačni natkriveni prostor;

  • inkubator za start-up;

  • poslovni objekti – dućani;

  • radionice za obuku zanatskih zanimanja.. i mnogi drugi sadržaji i prateći objekti.

Molimo sve zainteresirane osobe koje žele iskazati interes za učešće u samoj izgradnji Obrtničkog razvojnog centra, da se prijave u što kraćem roku  kako bismo mogli sklopiti eventualne ugovore i otpočeti sa daljim aktivnostima.

Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona je uspjela odraditi Idejni projekat, elaborate ispitivanja tla, ekonomske održivosti, itd..

Trenutno smo u fazi otkupa parcele od gradske Uprave.  Da bismo realizirali samu kupovinu, moramo ići u kreditna sredstva. Sve druge aktivnosti i radove izvodit ćemo iz EU projekata i donatorskih sredstava.

Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte službu Obrtničke komore USK-a. putem:

mail: ob.komorauskbih.net.ba

mob: 061 742 372

tel/fax: 037/ 310-454

Podijeli:

Najnovije