Praktični dio obuke hladno-prešano cijeđenje na Biotehničkom fakultetu u Bihaću

Dana 24.12.2022.godine održan  je  praktični dio obuke – hladno-prešano cijeđenje ulja u okviru projekta “Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom“ kojeg implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona. Polaznicima je prethodno održan teoretski dio na temu hladno-prešano cijeđenje, a potom se pristupilo praktičnom dijelu, za što je posebno vladao inters polaznika. U toku rada korištena je sjemenke crnog kima (čurekota), lana i biljke sikavice, te presa SPU 20, instalirana na Biotehničkom fakultetu. Repromaterijal i oprema su nabavljeni u okviru ovog projekta. Teoretski i praktični dio obuke je izveo prof.dr.sc. Husejin Keran. U teoretskom dijelu je posebno naglašena prednost hladno prešanih biljnih ulja, koja ovim postupkom zadržavaju prirodni okus i boju ulja, zatim u potpunosti zadržavaju biološke materije u ulju. Kako se prilikom cijeđenja dobijaju tri proizvoda i to neprečišćeno ulje, uljni talog i uljna pogača, polaznici obuke su imali priliku da degustiraju proizvode koje su dobili tokom praktičnog rada, te se upozanju kako dalje preraditi, upakovati i deklarisati dobijene proizvode.

                 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

 

Podijeli:

Najnovije