Radni sastanak sa potencijalnim proizvođačima tradicionalne hrane i Obuka na temu Proizvodnja tradicionalne autohtone hrane s obilježjem „garantirano tradicionalni specijalitet“ za odabrane prehrambene proizvode

U okviru projekta „Tradicionalni ugled hrane“ kojeg implementira Obrtnička komora USK u saradnji sa Biotehničkim fakultetom, kojeg  finansira USAID Turizam BiH, dana 13.12.2022.godine održan je radni sastanak sa proizvođačima tradicionalne hrane, kao I drugim udruženjima koje se bave  očuvanjem tradicije u proizvodnji hrane u cilju odabira potencijalnih korisnika za implemenatciju projektnih aktivnosti.

Obrtnička komora USK-a u okviru svog djelovanja je formiralo Udruženje proivzođača tradicionalne hrane koje će biti nosilac oznake “Garantirano tradicionalni specijalitet”, a korisnici oznake će biti odabrani proizvođači koji proizvode I plasiraju na tržište trahanu I krajiški omač. Na samom početku sastanka prisutnima se obratio g-din Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore, pozdravio goste, te predstavio Udruženje proizvođača tradicionalne hrane.

Nakon toga, na ovom radnom sastanku  prezentirne su procedure uključivanja proizvođača tradicionalne hrane u proces certifikacije nosioca oznake „Garantirano tradicionalni specijalitet“, te benefiti  za proizvođača ( financijski benefiti i jačanje proizvođačkih kapaciteta), koju je održao  prof.dr.sc.Halid Makić, redovni profesor  Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Nakon toga je Dženana Ahmetspahić, dipl.ECC., uposlenica Obrtničke komore USK-a prezentirala potencijalnim korisnicima kriterije  za odabir proizvođača tradicionalne hrane, koji su se odnosili na  pravne procedure, prava I obaveze korisnika oznake. Također  se prezentiralo na koji  način će se provoditi procedure uključivanja, te šta je iz granta osigurano za potencijalne proizvođače.

Po okončanju radnog sastanka nastavljena je edukcija polaznika – Obuka na temu Proizvodnja tradicionalne autohtone hrane s obilježjem „Garantirano tradicionalni specijalitet“ za odabrane prehrambene proizvode, a koju je održala   Prof.dr.sc.Suzana Jahić, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Profesorica Jahić je stručni I naučni radnik iz područja prehrambene tehnologije koja se bavi  istraživanjima u oblasti proizvodnje tradicionalne hrane.

Na kraju edukacije uslijedila je diskusija ne temu proizvodnja tardicionalne hrane, te su razmijenjena međusobna iskustva polaznika obuke.

U okviru  projekta će se provesti proces registracije i standardizacije proizvoda kako bi se stekla pretpostavka osiguranja kvaliteta prehrambenih proizvoda i zvanična registracija „Garantirano tradicionalni specijalitet“ za odabranu grupu proizvoda.  Uradit će se registracija i dizajn proizvoda kao i njihov plasman preko turističkih subjekata do turista, razvije strategija marketinga i odrede smjernice i konkretne aktivnosti na promociji. Pored toga uradit će se prepoznatljiv dizajn i oznake, oblik i vrsta ambalaža, deklaracija, a zatim provesti promotivne aktivnosti u cilju promocije proizvoda “Garantirano tradicionalni specijalitet“ kao dio turističke ponude USK-a. Ovim projektom će biti obuhvaćena dva prehrambena proizvoda i to trahana i krajiški omač.

 

 

Podijeli:

Najnovije