Započela obuka za CNC operatera za drugu grupu polaznika

U januaru 2023. godine u sklopu projekta “Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada”, kojeg financira EU, počeo je  Program stručnog osposobljavanja osoba na poslovima CNC operatera za drugu grupu polaznika u Centru za obrazovanje odraslih u JU I Srednja škola “Dr.Husein Džanić” Velika Kladuša. Obuka za prvu grupu je počela u novembru 2022. i još traje. Projekt implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona.

Predviđena je obuka za tri grupe po 20 polaznika u trajanju od tri mjeseca. Obuka se sastoji od 180 sati i to od teorijske i praktične nastave, koju izvode stručnjaci za rad na CNC mašini. Kroz obuku polaznici će biti osposobljeni da samostalno rade na CNC mašini što im daje šansu za lakše zapošljavanje i veću konkurentnost na tržištu rada.

Po okončanju obuke provest će se završni ispit o stečenom znanju i vještina, te će svi polaznici koji su zadovoljili dobiti Certifikat o stečenom znanju i vještina u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Podijeli:

Najnovije